PFZW in 2015

‘PFZW is hét pensioenfonds van, voor en door de sector zorg en welzijn. Samen met deelnemers, werkgevers en sociale partners werken wij aan een goed, betaalbaar en duurzaam pensioen in een leefbare wereld voor meer dan 2,5 miljoen deelnemers.’

Dat is PFZW in een notendop. En daar stonden we ook in 2015 voor. Maar het was een jaar met zorgelijke ontwikkelingen, met duidelijk minder goede financiële resultaten, waardoor de pensioenen niet konden meestijgen met de lonen in de sector. We kregen in 2015 te maken met de invoering van het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK). Door het nFTK worden we minder afhankelijk van de dagkoersen op de financiële markten, maar de regels om de pensioenen te kunnen verhogen, worden strenger. Dat is de dubbele boodschap die we onze deelnemers moeten meegeven. In dit bestuursverslag kunt u  lezen hoe wij het in 2015 hebben gedaan en hoe de sector zich heeft ontwikkeld.

Het jaar 2015 van PFZW in een oogopslag

Pensioenuitvoeringskosten

Dekkingsgraad jaarultimo

Kosten vermogensbeheer