3.1 Algemeen

Samenstelling beleggingen voor risico pensioenfonds en voor risico deelnemers

De samenstelling van de beleggingen voor risico pensioenfonds en risico deelnemers gezamenlijk per balansdatum is als volgt:

 

(bedragen x € 1 miljoen)

      
  

2016

   

2015

  
 

Beleggingen voor risico van:

Pensioen- fonds

Deel-
nemers

Totaal

 

Pensioen- fonds

Deel-
nemers

Totaal

3.2

Vastgoed en infrastructuur

29.669

12

29.681

 

26.724

16

26.740

3.3

Aandelen

65.409

27

65.436

 

56.682

33

56.715

3.4

Vastrentende waarden

78.670

29

78.699

 

72.463

27

72.490

3.5

Derivaten

22.344

11

22.355

 

21.257

10

21.267

3.7

Overige beleggingen

11.039

5

11.044

 

8.434

4

8.438

         
 

Totaal

207.131

84

207.215

 

185.560

90

185.650

Samenstelling beleggingen naar regio

De samenstelling van de beleggingen naar regio voor risico pensioenfonds en risico deelnemers gezamenlijk per balansdatum is als volgt:

2016

 

Noord-

   
  

Amerika en

   

(bedragen x € 1 miljoen)

 

overig

Verre

Opkomende

 
 

Europa

dollarzone

Oosten

markten

Totaal

      

Vastgoed en infrastructuur

11.016

12.247

5.326

1.092

29.681

Aandelen

16.056

32.206

7.000

10.174

65.436

Vastrentende waarden

62.788

3.640

237

12.034

78.699

Derivaten

22.355

-

-

-

22.355

Overige beleggingen

9.089

1.955

-

-

11.044

      

Totaal

121.304

50.048

12.563

23.300

207.215

Totaal %

59%

24%

6%

11%

100%

  2015

   

  Noord-

     
    

  Amerika en

     

  (bedragen x € 1 miljoen)

   

  overig

  Verre

  Opkomende

   
   

  Europa

  dollarzone

  Oosten

  markten

  Totaal

        

  Vastgoed en infrastructuur

  9.590

  11.054

  5.039

  1.057

  26.740

  Aandelen

  14.944

  27.204

  6.122

  8.445

  56.715

  Vastrentende waarden

  58.962

  2.860

  232

  10.436

  72.490

  Derivaten

  21.267

  -

  -

  -

  21.267

  Overige beleggingen

  6.709

  1.729

  -

  -

  8.438

        

  Totaal

  111.472

  42.847

  11.393

  19.938

  185.650

  Totaal %

  60%

  23%

  6%

  11%

  100%