3.2 Vastgoed en infrastructuur

De samenstelling en het verloop van de post vastgoed en infrastructuur zijn als volgt:

2016 (bedragen x € 1 miljoen)

Balans­waarde begin jaar

Aankopen

Verkopen

Waarde­verande­ringen

Balans­waarde eind jaar

      

Beleggingen voor risico pensioenfonds

     

Indirecte vastgoedbeleggingen

21.093

224

(1)

1.386

22.702

Infrastructuurbeleggingen

5.631

1.406

(485)

415

6.967

Subtotaal

26.724

1.630

(486)

1.801

29.669

      

Beleggingen voor risico deelnemer

     

Indirecte vastgoedbeleggingen

13

-

(6)

1

8

Infrastructuurbeleggingen

3

1

-

-

4

Subtotaal

16

1

(6)

1

12

      

Totaal

26.740

1.631

(492)

1.802

29.681

  2015 (bedragen x € 1 miljoen)

  Balans­waarde begin jaar

  Aankopen

  Verkopen

  Waarde­verande­ringen

  Balans­waarde eind jaar

        

  Beleggingen voor risico pensioenfonds

       

  Indirecte vastgoedbeleggingen

  19.767

  133

  (1.571)

  2.764

  21.093

  Infrastructuurbeleggingen

  4.270

  942

  (448)

  867

  5.631

  Subtotaal

  24.037

  1.075

  (2.019)

  3.631

  26.724

        

  Beleggingen voor risico deelnemer

       

  Indirecte vastgoedbeleggingen

  12

  -

  (1)

  2

  13

  Infrastructuurbeleggingen

  2

  1

  -

  -

  3

  Subtotaal

  14

  1

  (1)

  2

  16

        

  Totaal

  24.051

  1.076

  (2.020)

  3.633

  26.740

   Van de totale vastgoed- en infrastructuurbeleggingen is € 27.063 miljoen (2015: € 23.965 miljoen) belegd in PGGM beleggingsfondsen. In de hierna opgenomen specificaties is voor zover het PGGM beleggingsfondsen betreft het verslaggevingsbeginsel ‘look through’ toegepast.

   Vastgoed

   Onder vastgoed worden indirecte beleggingen via deelnemingen, joint ventures en participarties in beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen verantwoord.

   De samenstelling van de vastgoedbeleggingen naar beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd per balansdatum is als volgt:

   (bedragen x € 1 miljoen)

   2016

   2015

      

   Beursgenoteerd

   10.891

   10.263

   Niet beursgenoteerd

   11.819

   10.843

      

   Totaal

   22.710

   21.106

    De vastgoedbeleggingen per balansdatum zijn naar de volgende sectoren ingedeeld:

    De categorie Overig bestaat uit onder meer parkeergarages, zorgwoningen en 'medical offices'.

    Securities lending activiteiten vinden plaats binnen PGGM beleggingsfondsen waarin het pensioenfonds belegt. Het van de PGGM beleggingsfondsen aan PFZW toerekenbare deel van de securities lending posities bedroeg per balansdatum € 28 miljoen (2015: € 1 miljoen). Voor afdekking van het risico dat de uitgeleende stukken niet worden teruggeleverd, hebben de PGGM beleggingsfondsen zekerheden ontvangen in de vorm van staatsleningen, uitgegeven door kredietwaardige landen met minimaal een AA-rating.

    Infrastructuur

    Onder infrastructuur worden indirecte beleggingen via deelnemingen, joint ventures en participaties in niet-beursgenoteerde infrastructuurfondsen verantwoord. Onder infrastructuur zijn eveneens directe beleggingen in projecten opgenomen die PFZW met één of meerdere mede-investeerders is aangegaan.

    De samenstelling van de infrastructuurbeleggingen naar direct en indirect per balansdatum is als volgt:

    (bedragen x € 1 miljoen)

    2016

    2015

       

    Direct

    4.836

    3.837

    Indirect

    2.135

    1.797

       

    Totaal

    6.971

    5.634

     De infrastructuurbeleggingen per balansdatum zijn naar de volgende sectoren ingedeeld: