3.3 Aandelen

De samenstelling en het verloop van de post aandelen zijn als volgt:

2016 (bedragen x € 1 miljoen)

Balans­waarde begin jaar

Aankopen

Verkopen

Waarde­verande­ringen

Balans­waarde eind jaar

      

Beleggingen voor risico pensioenfonds

     

Aandelen

46.723

3.018

(1.886)

6.328

54.183

Private Equity

9.959

1.687

(1.841)

1.421

11.226

Subtotaal

56.682

4.705

(3.727)

7.750

65.410

      

Beleggingen voor risico deelnemer

     

Aandelen

27

2

(10)

3

22

Private Equity

6

1

(3)

1

5

Subtotaal

33

3

(13)

4

27

      

Totaal

56.715

4.708

(3.740)

7.754

65.436

  2015 (bedragen x € 1 miljoen)

  Balans­waarde begin jaar

  Aankopen

  Verkopen

  Waarde­verande­ringen

  Balans­waarde eind jaar

        

  Beleggingen voor risico pensioenfonds

       

  Aandelen

  53.075

  167

  (10.928)

  4.409

  46.723

  Private Equity

  9.121

  1.333

  (2.293)

  1.798

  9.959

  Subtotaal

  62.196

  1.500

  (13.221)

  6.207

  56.682

        

  Beleggingen voor risico deelnemer

       

  Aandelen

  30

  -

  (5)

  2

  27

  Private Equity

  5

  1

  (1)

  1

  6

  Subtotaal

  35

  1

  (6)

  3

  33

        

  Totaal

  62.231

  1.501

  (13.227)

  6.210

  56.715

   Van de totale aandelen- en private equity-beleggingen is € 58.812 miljoen (2015: € 49.429 miljoen) belegd in PGGM beleggingsfondsen. In de hierna opgenomen specificaties is, voor zover het PGGM beleggingsfondsen betreft, het verslaggevingsbeginsel ‘look through’ toegepast.

   Aandelen

   Onder aandelen zijn beursgenoteerde fondsen en participaties of aandelen in niet-beursgenoteerde beleggingsinstellingen die overwegend in beursgenoteerde aandelen beleggen verantwoord.

   De beleggingen in aandelen per balansdatum zijn naar de volgende bedrijfstaken ingedeeld:

   Securities lending activiteiten vinden plaats binnen de PGGM beleggingsfondsen waarin het pensioenfonds belegt. Het van de PGGM beleggingsfondsen aan PFZW toerekenbare deel van de securities lending posities bedraagt per balansdatum € 1.045 miljoen (2015: € 1.192 miljoen). Voor afdekking van het risico dat de uitgeleende stukken niet worden teruggeleverd, hebben de PGGM beleggingsfondsen zekerheden ontvangen in de vorm van staatsleningen, uitgegeven door kredietwaardige landen met een minimaal A-rating.

   Private equity

   Dit betreft onder meer beleggingen in durfkapitaal en overnames, die zowel direct als indirect via co-investeringen en fondsen plaatsvinden.

   De samenstelling van de private equity beleggingen naar direct en indirect per balansdatum is als volgt:

   (bedragen x € 1 miljoen)

   2016

   2015

      

   Direct

   2.202

   1.636

   Indirect

   9.029

   8.329

      

   Totaal

   11.231

   9.965