3.6 Overige beleggingen

Onder de post overige beleggingen zijn beleggingen in grondstoffen en overig opgenomen.

De samenstelling en het verloop van de post overige beleggingen zijn als volgt:

2016 (bedragen x € 1 miljoen)

Balans­waarde begin jaar

Aankopen

Verkopen

Waarde­verande­ringen

Balans­waarde eind jaar

      

Beleggingen voor risico pensioenfonds

     

Grondstoffen

5.980

808

-

1.594

8.382

Overig

2.454

312

(244)

135

2.657

Subtotal

8.434

1.120

(244)

1.729

11.039

      

Beleggingen voor risico deelnemer

     

Grondstoffen

3

-

-

1

4

Overig

1

-

-

-

1

Subtotal

4

-

-

1

5

      

Totaal

8.438

1.120

(244)

1.730

11.044

  2015 (bedragen x € 1 miljoen)

  Balans­waarde begin jaar

  Aankopen

  Verkopen

  Waarde­verande­ringen

  Balans­waarde eind jaar

        

  Beleggingen voor risico pensioenfonds

       

  Grondstoffen

  6.448

  3.251

  -

  (3.719)

  5.980

  Overig

  2.388

  835

  (1.042)

  273

  2.454

  Subtotaal

  8.836

  4.086

  (1.042)

  (3.446)

  8.434

        

  Beleggingen voor risico deelnemer

       

  Grondstoffen

  3

  2

  -

  (2)

  3

  Overig

  2

  -

  (1)

  -

  1

  Subtotaal

  5

  2

  (1)

  (2)

  4

        

  Totaal

  8.841

  4.088

  (1.043)

  (3.448)

  8.438

   Van de totale overige beleggingen is € 8.386 miljoen (2015: € 5.984 miljoen) belegd in PGGM beleggingsfondsen.

   Beleggingen in grondstoffen zijn beleggingen via de grondstoffentermijnmarkt. PFZW belegt niet in de fysieke markt van grondstoffen. De belegging in grondstoffen betreft de belegging in PGGM Commodity Fund. Binnen dit fonds wordt gebruik gemaakt van commodity futures om exposure naar grondstoffen gerelateerde indices te verkrijgen. Omdat de openstaande posities aan futures aan het einde van de dag worden verrekend, is de waarde hiervan op balansdatum nihil. De waarde van het fonds wordt bepaald door met name de geldmarktbeleggingen die het fonds aanhoudt als onderpand bij de future posities op zogeheten 'margin accounts'.

   Onder de categorie overig vallen voornamelijk beleggingen in fondsen met alternatieve beleggingsstrategieën en -instrumenten om een absoluut (positief) rendement te behalen onder alle marktomstandigheden.