7 Vorderingen en overlopende activa

(bedragen x € 1 miljoen)

 

2016

 

2015

     

Vorderingen pensioenactiviteiten

    

Te factureren premiebijdragen

510

 

525

 

Premiedebiteuren

68

 

55

 

Overige vorderingen en overlopende activa

27

 

25

 
     

Totaal pensioenactiviteiten

 

605

 

605

     

Overige activiteiten

    

Kredietfaciliteit verstrekt aan PGGM N.V.

-

 

12

 
     

Totaal overige

 

-

 

12

     

Totaal

 

605

 

617

    Vorderingen op pensioenactiviteiten hebben veelal een korte looptijd. De overige vorderingen hebben een lange looptijd.

    Kredietfaciliteit verstrekt aan PGGM N.V.

    PFZW heeft aan PGGM N.V. een kredietfaciliteit verstrekt. Voor deze kredietfaciliteit ontvangt PFZW een rente gelijk aan EURIBOR met een opslag van 50 basispunten. De totale kredietfaciliteit is gemaximeerd tot € 150 miljoen. De kredietfaciliteit is voor onbepaalde tijd. Er is geen aflossingsregeling afgesproken. Deze kredietfaciliteit is overeengekomen ten tijde van de splitsing van de uitvoeringsorganisatie en het pensioenfonds.