11 Voorziening pensioenverplichtingen risico deelnemers

 

2016

2015

   

Extrapensioen

78

80

Netto ouderdomspensioen

-

-

   

Totaal

78

80

  Verplichting Extrapensioen

  (bedragen x € 1 miljoen)

  2016

  2015

     

  Stand begin van het jaar

  80

  91

  Premiebijdragen

  -

  -

  Overeengekomen contractueel rendement

  9

  -

  Onttrekking voor pensioenuitvoeringskosten

  -

  -

  Omzetting in technische voorziening

  (11)

  (11)

     

  Stand eind van het jaar

  78

  80

   De premiebijdragen werden bestemd voor de aankoop van beleggingen in beleggingsportefeuilles van PFZW.