15 Risicobeheer

PFZW heeft vanaf 2017 de ambitie om de pensioenaanspraken en de ingegane pensioenen jaarlijks aan te passen aan de prijsinflatie. In de financiële opzet financiert PFZW de indexeringsambitie deels uit de premie en deels uit rendement op beleggingen. Vanaf 2008 heeft alleen in 2009 en in 2013 gedeeltelijke indexering plaatsgevonden. De financiering van de indexeringsambtitie is in grote mate afhankelijk van het rendement op de beleggingen.

De bewust aangenomen risico’s die voortvloeien uit de beleggingsactiviteiten worden zowel op lange termijn als op korte termijn beheerst, zoals beschreven in het hoofdstuk ‘Risicomanagement’ van het verslag van het bestuur. Deze ‘risicoparagraaf’ geeft meer inzicht in de feitelijke risico’s en de verandering van die feitelijke risico’s in het afgelopen jaar.