17 Premiebijdragen werkgevers en werknemers

(bedragen x € 1 miljoen)

2016

2015

   

Pensioenregeling

4.976

4.930

Pensioenregeling VPL

173

167

Regeling arbeidsongeschiktheidspensioen

47

47

Regeling netto pensioenproduct

1

1

   

Totaal

5.197

5.145

    De premiebijdragen voor de pensioenregeling zijn gestegen door het toename van het aantal premiebetalende deelnemers.