18 Beleggingsresultaten

(bedragen x € 1 miljoen)

2016

2015

   

Beleggingsresultaat voor risico pensioenfonds

19.675

(222)

Beleggingsresultaat voor risico deelnemers

9

3

   

Totaal

19.684

(219)

  Het resultatenoverzicht voor risico pensioenfonds is ingedeeld naar de aard van de financiële instrumenten:

  2016

   

  Indirect

   

  Kosten

   
    

  prijs-

  Valuta

  vermogens-

   

  (bedragen x € 1 miljoen)

  Direct

  mutaties

  mutaties

  beheer

  Totaal

        
        

  Vastgoed en infrastructuur

       

  Vastgoed

  73

  1.386

  -

  34

  1.493

  Infrastructuur

  36

  400

  15

  17

  468

        

  Aandelen

       

  Aandelen

  59

  6.282

  46

  5

  6.392

  Private equity

  13

  1.349

  72

  2

  1.436

        

  Vastrentende waarden

       

  Leningen

  11

  28

  5

  (5)

  39

  Obligaties

  1.106

  3.574

  190

  (26)

  4.844

  Geldmarktbeleggingen

  32

  -

  35

  (1)

  66

        

  Derivaten

       

  Rentederivaten

  -

  4.630

  -

  -

  4.630

  Aandelenderivaten

  -

  15

  -

  -

  15

  Valutaderivaten

  -

  -

  (1.591)

  -

  (1.591)

  Kredietderivaten

  -

  136

  -

  -

  136

        

  Overige beleggingen

       

  Grondstoffen

  -

  1.594

  -

  6

  1.600

  Overige

  30

  73

  62

  (5)

  160

        

  Totaal

  1.360

  19.467

  (1.166)

  27

  19.688

  Waarvan toegerekend aan de VPL - verplichting

      

  13

  Totaal voor risico fonds

      

  19.675

   PFZW houdt het merendeel van zijn beleggingen via participaties in PGGM beleggingsfondsen. Deze fondsen dekken het valutarisico van hun beleggingen niet af. De valuta-afdekking wordt uitsluitend door PFZW uitgevoerd.

   2015

    

   Indirect

    

   Kosten

    
     

   prijs-

   Valuta

   vermogens-

    

   (bedragen x € 1 miljoen)

   Direct

   mutaties

   mutaties

   beheer

   Totaal

         
         

   Vastgoed en infrastructuur

        

   Vastgoed

   76

   2.743

   21

   29

   2.869

   Infrastructuur

   54

   762

   105

   9

   930

         

   Aandelen

        

   Aandelen

   57

   4.237

   173

   9

   4.476

   Private equity

   13

   1.376

   422

   (15)

   1.796

         

   Vastrentende waarden

        

   Leningen

   21

   5

   42

   (2)

   66

   Obligaties

   1.126

   (1.002)

   561

   (28)

   657

   Geldmarktbeleggingen

   40

   -

   47

   -

   87

         

   Derivaten

        

   Rentederivaten

   -

   (2.452)

   -

   -

   (2.452)

   Aandelenderivaten

   -

   8

   -

   -

   8

   Valutaderivaten

   -

   -

   (5.364)

   -

   (5.364)

   Kredietderivaten

   -

   139

   -

   -

   139

         

   Overige beleggingen

        

   Grondstoffen

   -

   (3.719)

   -

   -

   (3.719)

   Overige

   10

   92

   181

   2

   285

         

   Totaal

   1.397

   2.189

   (3.812)

   4

   (222)

   Waarvan toegerekend aan de VPL - verplichting

       

   -

   Totaal voor risico fonds

       

   (222)

    Het resultatenoverzicht voor risico deelnemers is ingedeeld naar de aard van de financiële instrumenten:

    2016

     

    Indirect

     

    Kosten

     
      

    prijs-

    Valuta

    vermogens-

     

    (bedragen x € 1 miljoen)

    Direct

    mutaties

    mutaties

    beheer

    Totaal

          
          

    Vastgoed en infrastructuur

         

    Vastgoed

    -

    1

    -

    -

    1

    Infrastructuur

    -

    -

    -

    -

    -

          

    Aandelen

         

    Aandelen

    -

    3

    -

    -

    3

    Private equity

    -

    1

    -

    -

    1

          

    Vastrentende waarden

         

    Leningen

    -

    -

    -

    -

    -

    Obligaties

    -

    2

    -

    -

    2

    Geldmarktbeleggingen

    -

    -

    -

    -

    -

          

    Derivaten

         

    Rentederivaten

    -

    2

    -

    -

    2

    Aandelenderivaten

    -

    -

    -

    -

    -

    Valutaderivaten

    -

    -

    (1)

    -

    (1)

    Kredietderivaten

    -

    -

    -

    -

    -

          

    Overige beleggingen

         

    Grondstoffen

    -

    1

    -

    -

    1

    Overige

    -

    -

    -

    -

    -

          

    Totaal

    -

    10

    (1)

    -

    9

     2015

      

     Indirect

      

     Kosten

      
       

     prijs-

     Valuta

     vermogens-

      

     (bedragen x € 1 miljoen)

     Direct

     mutaties

     mutaties

     beheer

     Totaal

           
           

     Vastgoed en infrastructuur

          

     Vastgoed

     -

     2

     -

     -

     2

     Infrastructuur

     -

     -

     -

     -

     -

           

     Aandelen

          

     Aandelen

     -

     2

     -

     -

     2

     Private equity

     -

     1

     -

     -

     1

           

     Vastrentende waarden

          

     Leningen

     -

     -

     -

     -

     -

     Obligaties

     -

     -

     -

     -

     -

     Geldmarktbeleggingen

     -

     -

     -

     -

     -

           

     Derivaten

          

     Rentederivaten

     -

     -

     -

     -

     -

     Aandelenderivaten

     -

     -

     -

     -

     -

     Valutaderivaten

     -

     -

     -

     -

     -

     Kredietderivaten

     -

     -

     -

     -

     -

           

     Overige beleggingen

          

     Grondstoffen

     -

     (2)

     -

     -

     (2)

     Overige

     -

     -

     -

     -

     -

           

     Totaal

     -

     3

     -

     -

     3

      Kosten van vermogensbeheer

      (bedragen x € 1 miljoen)

      2016

      2015

         

      Beheervergoedingen

      34

      9

      Bewaarloon

      (2)

      (1)

      Overige kosten

      (5)

      (4)

         

      Totaal

      27

      4

       Vermogensbeheerkosten

       Kosten van vermogensbeheer zijn kosten die direct aan PFZW in rekening zijn gebracht. Deze kosten betreffen de beheervergoedingen, het bewaarloon en de overige kosten. Transactiekosten maken geen deel uit van de kosten van vermogensbeheer, maar zijn onderdeel van de indirecte beleggingsopbrengsten. Eventuele restituties worden in mindering gebracht op de betreffende kostenpost. Voor 2016 overtreffen de restituties de beheervergoeding waardoor de beheervergoeding per saldo een bate tonen.

       Een belangrijk deel van het vermogen van PFZW is belegd in PGGM beleggingsfondsen. De kosten die in deze fondsen worden gemaakt zijn indirecte kosten voor PFZW. Deze kosten zijn onderdeel van de waardering van deze fondsen en maken als zodanig deel uit van de in het resultatenoverzicht opgenomen indirecte prijsmutaties.

       Voor PFZW bedragen de indirecte kosten:

       (bedragen x € 1 miljoen)

       2016

       2015

          

       Vermogensbeheerkosten

       (558)

       (519)

       Performance gerelateerde vergoedingen

       (273)

       (298)

          

       Totaal

       (831)

       (817)

        Gezamenlijk met de directe kosten maakt dit € 531 miljoen aan totale vermogensbeheerkosten (inclusief bate € 27 miljoen) en € 273 miljoen aan performance gerelateerde vergoedingen. Ongeveer 10% van de totale vermogensbeheerkosten inclusief performance gerelateerde vergoedingen en de transactiekosten is gebaseerd op schattingen zoals opgenomen in de opgaven van de externe managers of schattingen van de uitvoeringsorganisatie.

        Transactiekosten

        De transactiekosten maken deel uit van aan- en verkoopprijzen en zijn daardoor onderdeel van de indirecte beleggingsopbrengsten. De transactiekosten over 2016 bedragen € 181 miljoen. Binnen de transactiekosten wordt onderscheid gemaakt in drie categorieën; in- en uitstapkosten bij beleggingsfondsen, aan- en verkoopkosten bij directe belegging in beleggingstitels en acquisitiekosten.

        Een groot deel van het vermogen wordt belegd in PGGM beleggingsfondsen. Door een aantal PGGM beleggingsfondsen worden in- en uitstapkosten in rekening gebracht. Deze geven een indicatie van de transactiekosten die deze beleggingsfondsen maken om financiële instrumenten te kopen of verkopen naar aanleiding van de instap in en de uitstap uit het PGGM beleggingsfonds door PFZW. In 2016 bedragen de aan PFZW toewijsbare in- en uitstapkosten € 2 miljoen bate.

        De aan- en verkoopkosten bij directe belegging in beleggingstitels bestaan in principe bij alle beleggingscategorieën uit een aantal componenten, te weten:

        • brokerage fees en stamp duties voor het verwerken van de transactie

        • spread ten behoeve van de diverse kosten en winstopslagen bij de tussenpersoon

        • kosten voor het verwerken en registreren van de transacties in de administratie van de vermogensbeheerders

        In 2016 bedragen de aan- en verkoopkosten bij directe beleggingstitels kosten € 154 miljoen. Voor vastrentende waarden en derivaten worden de transactiekosten inzichtelijk gemaakt door middel van een schatting van de spread. De spread kan niet voor elke individuele transactie bepaald worden en wordt daarom geschat op basis van transactiekarakteristieken, zoals rating, looptijd, volume, regio en valutaparen.

        De acquisitiekosten zijn de transactie gerelateerde kosten van directe illiquide beleggingen. De acquisitiekosten bedragen voor 2016 € 29 miljoen.