19 Pensioenuitkeringen

(bedragen x € 1 miljoen)

2016

2015

   

Ouderdomspensioen (inclusief Flexpensioen en OBU)

(2.759)

(2.564)

Partnerpensioen

(326)

(312)

Wezenpensioen

(10)

(10)

Totaal pensioenregeling

(3.095)

(2.886)

   

Regeling arbeidsongeschiktheidspensioen

(84)

(82)

Regeling netto pensioen

-

-

   

Totaal

(3.179)

(2.968)