22 Overige baten

(bedragen x € 1 miljoen)

2016

2015

   

Overig

3

(7)

   

Totaal

3

(7)