23.4 Bezoldiging

De bezoldiging van de leden van het bestuur, inclusief bestuurscommissies en externe adviseurs bedraagt:

(bedragen x € 1 duizend)

  
 

2016

2015

 

Honoraria

Honoraria

J.G.M.Alders (voorzitter)

120

121

Overige bestuursleden

1.016

999

   

Externe adviseurs

  

Audit committee

13

30

   

Raad van toezicht

85

97

   

Totaal

1.234

1.247

  De bestuursleden nemen uit hoofde van hun bestuursfunctie geen deel in de pensioenregeling van PFZW. Ze kunnen echter wel pensioen opbouwen uit andere of eerdere functies.

  Overige bestuursleden hebben een gelijke vaste vergoeding ad € 60.000 per jaar excl. BTW, met uitzondering van twee bestuursleden die tevens lid zijn van de Commissie Algemene Zaken. Zij ontvangen een jaarlijkse vergoeding ad € 75.000 excl BTW.

  De bezoldiging van de directeur bedraagt:

  (bedragen x € 1 duizend)

  2016

   

  2015

   
   

  Salaris

  Pensioen-en sociale lasten

  Salaris

  Pensioen- en sociale lasten

  P.J.C.Borgdorff

  237

  26

  233

  25

       

  Totaal

  237

  26

  233

  25

   Aan de leden van het bestuur en de directeur zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.