25 Resultaat op beleggingen en verplichtingen

(bedragen x € 1 miljoen)

2016

2015

   

Beleggingsresultaten

19.675

(219)

Rentetoevoeging technische voorzieningen

105

(292)

Wijziging marktrente technische voorzieningen

(18.728)

(11.605)

Indexering pensioenrechten

-

-

   

Totaal

1.052

(12.116)

    De beleggingsresultaten zorgen voor een positief resultaat. Zowel op de reguliere beleggingen als op de renteafdekking is een positief rendement gemaakt. De renteafdekking zorgt, door de daling van de rente, voor een positief resultaat van € 6,6 miljard. Het reguliere beleggingsresultaat zorgt voor een positief resultaat van € 13,0 miljard.

    De daling van de rekenrente zorgt voor negatief resultaat op de technische voorzieningen van in totaal € 18,7 miljard. 

    Zonder de toepassing van de UFR zou de waardedaling van de verplichtingen ongeveer € 20,9 miljard zijn geweest. De effectieve afdekking van de verplichtingen is (bij een puntschatting) ongeveer 31,7% geweest. Dit ligt in lijn met de strategische afdekking, die afhankelijk is van de stand van de rente.

    Per saldo leiden de beleggingen en verplichtingen tot een positief resultaat, door het goede beleggingsresultaat.