26 Resultaat op pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten

(bedragen x € 1 miljoen)

2016

2015

   

Werkelijke pensioenuitkeringen

(3.179)

(2.968)

   

Onttrekking voor pensioenuitkering uit technische voorziening

  

Pensioenregeling

3.101

2.888

Arbeidsongeschiktheidspensioen

77

78

   

Resultaat op pensioenuitkeringen

(1)

(2)

   

Werkelijke pensioenuitvoeringskosten

(106)

(107)

   

Kostenopslag premiebijdrage

  

Pensioenregeling

56

77

Arbeidsongeschiktheidspensioen

2

1

   

Onttrekking voor pensioenuitvoeringskosten

  

Pensioenregeling

62

57

Arbeidsongeschiktheidspensioen

1

2

   

Resultaat op pensioenuitvoeringskosten

15

30

   

Totaal

14

28

    Het resultaat op pensioenuitvoeringskosten is gedaald van € 30 miljoen naar € 15 miljoen. De reden hiervoor is dat de opslag voor administratiekosten in de premie in 2016 is gedaald van 0,35% naar 0,25%.