27 Resultaat op nettopensioen

(bedragen x € 1 miljoen)

2016

2015

   

Resultaat op netto partnerpensioen

  

Ontvangen premies (netto)

1

1

Koopsom overlijden

(1)

(1)

   

Resultaat op netto partnerpensioen

-

-

   

Resultaat op netto ouderdomspensioen

  

Inkoop netto ouderdomspensioen

-

-

Pensioenopbouw

-

-

   

Resultaat op netto ouderdomspensioen

-

-

Het resultaat op nettopartnerpensioen is € 0 miljoen. Deze regeling is in 2015 ingevoerd. Vanwege het netto-karakter van de regeling moet de financiering fiscaal hygiënisch zijn. Dit betekent dat er geen structurele financiële stroom vanuit de collectieve regeling naar de netto regeling mag zijn. In 2016 was de premie van ruim € 0,5 miljoen voldoende om de ingegane nettopartnerpensioenrechten te financieren.