Meerjarenoverzicht

 

2016

2015

2014

2013

2012

Financiële positie (bedragen x € 1 miljoen)

    

Actuele dekkingsgraad jaarultimo

95%

95%

102%

109%

101%

Beleidsdekkingsgraad jaarultimo

90%

97%

108%

n.v.t.

n.v.t.

Beleggingen

185.428

163.606

161.711

137.334

129.609

Eigen vermogen

(9.241)

(8.469)

3.468

11.273

1.840

Voorziening pensioenverplichtingen

195.268

172.905

159.115

126.892

128.770

      

Indexering1

     

Indexeringspercentage2

0%

0%

0%

1%

0%

Loonontwikkeling in de sector

1,29%

0,68%

0,48%

1,88%

1,67%

Prijsinflatie3

0,3%

0,6%

1,0%

2,5%

2,5%

      

Beleggingen (bedragen x € 1 miljoen)

    

Beleggingsresultaten4

19.684

-219

21.495

4.785

14.998

Totale kosten vermogensbeheer in %5

0,46%

0,48%

0,54%

0,61%

0,57%

Totaalrendement

12,0%

-0,1%

15,5%

3,7%

13,4%

10-Jaarsrendement

6,4%

6,2%

7,9%

7,3%

8,6%

Gemiddeld rendement vanaf 19716

8,2%

8,2%

8,4%

8,2%

8,3%

Z-score

1,30

1,34

0,91

1,02

0,68

Performancetoets7

2,35

2,08

1,88

1,36

(0,07)

      

Baten en lasten (bedragen x € 1 miljoen)

    

Premiebijdragen

5.197

5.145

5.570

5.500

5.202

Pensioenuitkeringen

3.179

2.968

2.832

2.725

2.641

Pensioenuitvoeringskosten

106

107

113

121

120

Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer (in euro per deelnemer)

67,90

69,40

73,00

76,70

75,40

      

Premiepercentages

     

Pensioen (over salaris min franchise)

22,4%

22,4%

24,4%

24.4%

23,8%

VPL - premie

1,1%

1,1%

-

-

-

Arbeidsongeschiktheidspensioen

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

(over salaris min AP-franchise)

     
      

Werkgevers en deelnemers (aantallen)

     

Aangesloten werkgevers

23.200

22.850

22.400

22.000

21.500

      

Premiebetalende deelnemers

1.155.800

1.151.300

1.181.600

1.219.800

1.251.200

Gewezen deelnemers

1.063.600

1.041.200

1.022.100

954.700

892.900

Pensioengerechtigden

412.900

390.900

369.400

357.800

343.700

(Gewezen) deelnemers

2.632.300

2.583.400

2.573.100

2.532.300

2.487.800

  • 1Verlaging niet van toepassing
  • 2Percentage toegekende indexering waarbij de loonontwikkeling in de sector als uitgangspunt wordt genomen.
  • 3Bron: Statline (CBS).
  • 4Op de beleggingsresultaten zijn de kosten vermogensbeheer in mindering gebracht. De beleggingsresultaten zijn inclusief het resultaat voor risico deelnemer.
  • 5Totale kosten vermogensbeheer worden inzichtelijk gemaakt conform de Aanbevelingen van de Pensioenfederatie. Percentage betreft de totale kosten vermogensbeheer afgezet tegen het gemiddeld belegd vermogen. De transactiekosten zijn hierin niet meegenomen.
  • 6Dit percentage geeft het gemiddelde rendement per jaar weer van 1971 tot en met einde boekjaar.
  • 7De performancetoets wordt berekend door de Z-scores over een periode van vijf jaar op te tellen en te delen door de wortel van vijf. PFZW voldoet aan de toets aangezien de score hoger is dan (1,28).