Pensioenbewustzijn vergroten: campagne 'Betere Wereld'

PFZW is bij 75% van de eigen actieve deelnemers onbekend. Deze groep bestaat vooral uit jongeren (tot 42 jaar) met wie geen tot weinig contact bestaat. Het onderwerp pensioen leeft nauwelijks onder deze doelgroep. Ook weten ze vaak niet bij welk pensioenfonds ze zijn aangesloten. Juist in een tijd van dalend vertrouwen vindt PFZW het belangrijk te investeren in het contact met de deelnemers. Daarom startte PFZW in augustus 2016 met een campagne op televisie en online media met als doel om met jongere deelnemers in contact te komen. Als dat contact en de interesse er eenmaal is, wordt het makkelijker ook informatie over pensioen te delen. De campagne ‘Betere Wereld’ moet hieraan bijdragen door in te zoomen op een voor deze doelgroep relevant onderwerp: het beter maken van de wereld.

In de televisiecommercial én op het digitaal platform staat het voorstellen van PFZW als betrokken pensioenfonds centraal. Ook spreekt PFZW waardering uit voor de deelnemers in onze sector die met hun werk dagelijks bijdragen aan een betere wereld. In de campagne nodigen we deelnemers uit voor een dialoog op het online platform  pfzw.nl/beterewereld. Op die manier willen we een duurzaam contact met deze doelgroep tot stand brengen. Waarbij het niet alleen gaat over de zorg en een betere wereld, maar ook over hun pensioen.