Bestuur

Stand per 31 december 2016

J.G.M. (Hans) Alders, voorzitter

Leden, vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties

ActiZ, organisatie van zorgondernemers
drs. F.F.L. (Florent) Vlak, secretaris
drs. G.B.F. (Guus) van Weelden MHA (tot 1 januari 2017)
Sociaal Werk Nederland (voorheen MOgroep)
P.A. (Petra) de Bruijn
NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ)
drs. J.M.J. (Jacques) Moors
Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg Nederland (GGZ Nederland)
drs. P. (Pascal) Wolters RA
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
prof. dr. A.F.P. (Age) Bakker
Gezamenlijke werkgeversorganisaties als genoemd in art. 6 statuten PFZW
O.M.C. (Odette) Perik MBA

Leden, vertegenwoordigers van de werknemersorganisatie

FNV Zorg en Welzijn
A.J. (Albert) Vink bc, plaatsvervangend voorzitter
E.W.M. (Elise) Merlijn
CNV Overheid & Publieke Diensten
drs. P.J.H. (Patrick) Fey
FBZ, Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg en daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek
mr. A.W.J.M. (Alex) van Bolderen (tot 1 januari 2017)
NU’91: beroepsorganisatie van de verpleging en verzorging
dr. C.L. (Cees) Dert
Pensioengerechtigden als bedoeld in art. 6 statuten PFZW
H.C.M. (Ria) Vedder (overleden 23 augustus 2016)/Vacature
Gezamenlijke werknemersorganisaties als genoemd in art. 6 statuten PFZW
G.H. (Gerard) Bergsma RBA MA