Zoekresultaat

Er zijn 9 resultaten gevonden

Governance

Op 1 maart 2017 trad Carla Moonen aan als onafhankelijk voorzitter van het bestuur. Zij volgde Hans Alders op. Haar laatste functie was dijkgraaf van waterschap Brabantse Delta.

Lees meer

Verantwoording overige gremia

De Pensioenraad is het verantwoordingsorgaan van PFZW en is bevoegd om een oordeel te geven over het handelen van het bestuur en over het gevoerde beleid en de beleidskeuzes. De Pensioenraad adviseert het bestuur over voorgenomen bestuursbesluiten.

Lees meer