Zoekresultaat

Er zijn 6 resultaten gevonden

Financiële ontwikkelingen 2017

Het vereist eigen vermogen (VEV) is het vermogen dat nodig is om de verwachte risico’s binnen een jaar op te kunnen vangen. De vereiste dekkingsgraad is de dekkingsgraad die bij het VEV hoort. De vereiste dekkingsgraad per eind 2017 is 124,8%.

Lees meer

Oordeel certificerend actuaris

In de actuariële verklaring over boekjaar 2017 heeft de actuaris verklaard dat naar zijn overtuiging is voldaan aan de artikelen 126 tot en met 140 van de Pensioenwet, met uitzondering van artikel 131 (minimaal vereist eigen vermogen) en artikel 132

Lees meer