3.1 Algemeen

Samenstelling beleggingen voor risico pensioenfonds en voor risico deelnemers

De samenstelling van de beleggingen voor risico pensioenfonds en risico deelnemers gezamenlijk per balansdatum is als volgt:

 

(bedragen x € 1 miljoen)

      
  

2017

  

2016

  
  

Pensioen-

Deel-

 

Pensioen-

Deel-

 
 

Beleggingen voor risico van:

fonds

nemers

Totaal

fonds

nemers

Totaal

3.2

Vastgoed en infrastructuur

30.730

10

30.740

29.669

12

29.681

3.3

Aandelen

65.759

26

65.785

65.409

27

65.436

3.4

Vastrentende waarden

88.174

30

88.204

78.670

29

78.699

3.5

Derivaten (actief)

17.837

6

17.843

22.344

11

22.355

3.6

Grondstoffen

10.015

3

10.018

8.382

4

8.386

3.7

Overige beleggingen

2.625

-

2.625

2.657

1

2.658

        
 

Subtotaal

215.140

75

215.215

207.131

84

207.215

3.5

Derivaten (passief)

(8.209)

(3)

(8.212)

(9.926)

(5)

(9.931)

        
 

Totaal

206.931

72

207.003

197.205

79

197.284

Samenstelling beleggingen naar regio

De samenstelling van de beleggingen naar regio voor risico pensioenfonds en risico deelnemers gezamenlijk per balansdatum is als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

Europa

Noord-
Amerika en
dollarzone
overig

Verre
Oosten

Opkomende
markten

Totaal

      

Vastgoed en infrastructuur

11.324

11.712

6.462

1.242

30.740

Aandelen

17.685

30.629

6.934

10.537

65.785

Vastrentende waarden

71.803

3.902

224

12.275

88.204

Derivaten (actief)

17.843

-

-

-

17.843

Grondstoffen

10.018

-

-

-

10.018

Overige beleggingen

610

2.015

-

-

2.625

      

Subtotaal

129.283

48.258

13.620

24.054

215.215

Derivaten (passief)

(8.212)

-

-

-

(8.212)

      

Totaal 2017

121.071

48.258

13.620

24.054

207.003

Totaal % 2017

58%

23%

7%

12%

100%

Totaal 2016

111.373

50.048

12.563

23.300

197.284

Totaal % 2016

59%

24%

6%

11%

100%