5 Deelnemingen

(bedragen x € 1 miljoen)

2017

2016

   

Ander kapitaalbelang

160

160

   

Totaal

160

160

    PFZW heeft een kapitaalbelang ad € 160 miljoen verstrekt aan PGGM Coöperatie U.A. Aan dit kapitaalbelang is geen zeggenschap verbonden.

    PFZW heeft een recht van veto op de verkoop van de aandelen in PGGM N.V. door PGGM Coöperatie U.A. In geval van verkoop kan PFZW eisen dat het kapitaalbelang van € 160 miljoen wordt terugbetaald. Daarnaast heeft PFZW aanspraak op een deel van de meeropbrengst. De grootte van de meeropbrengst is afhankelijk van het moment van verkoop. Bij verkoop is dit 20% van de meeropbrengst boven € 300 miljoen. Als het pand Noordweg–Noord 150 in Zeist bovendien wordt verkocht, dan heeft PFZW recht op de werkelijke opbrengst tot maximaal € 145 miljoen, tegen een gelijktijdige verlaging van de nominale waarde van het kapitaalbelang. De waarde van de meeropbrengst en verkoopopbrengst van het pand zijn niet in de balans gewaardeerd aangezien deze omstandigheden momenteel niet aan de orde zijn.