11 Voorziening pensioenverplichtingen risico deelnemers

 

2017

2016

   

Extrapensioen

72

78

Netto-ouderdomspensioen

-

-

   

Totaal

72

78

  Per eind 2016 bedroeg de voorziening netto-ouderdomspensioen risico deelnemer € 355 duizend. Eind 2017 is deze regeling beëindigd. De opgebouwde kapitalen zijn uitgekeerd aan de deelnemers van de regeling.

  Verplichting Extrapensioen

  (bedragen x € 1 miljoen)

  2017

  2016

     

  Stand begin van het jaar

  78

  80

  Premiebijdragen

  -

  -

  Overeengekomen contractueel rendement

  3

  9

  Onttrekking voor pensioenuitvoeringskosten

  -

  -

  Omzetting in technische voorziening

  (9)

  (11)

     

  Stand eind van het jaar

  72

  78