17 Premiebijdragen werkgevers en werknemers

(bedragen x € 1 miljoen)

2017

2016

   

Pensioenregeling

5.172

4.976

Pensioenregeling VPL

168

173

Regeling arbeidsongeschiktheidspensioen

64

47

Regeling netto pensioenproduct

-

1

   

Totaal

5.404

5.197

    De premiebijdragen voor de pensioenregeling zijn gestegen door het toename van het aantal premiebetalende deelnemers.