19 Pensioenuitkeringen

(bedragen x € 1 miljoen)

2017

2016

   

Ouderdomspensioen (inclusief Flexpensioen)

(2.995)

(2.759)

Partnerpensioen

(341)

(326)

Wezenpensioen

(10)

(10)

Totaal pensioenregeling

(3.346)

(3.095)

   

Regeling arbeidsongeschiktheidspensioen

(87)

(84)

Regeling netto pensioen

-

-

   

Totaal

(3.433)

(3.179)