20 Pensioenuitvoeringskosten

De pensioenuitvoeringskosten hebben betrekking op de kosten van uitbesteding en de kosten van het bestuursbureau.

(bedragen x € 1 miljoen)

2017

2016

   

Personeelskosten

(4)

(5)

Kosten uitbesteding

(99)

(97)

Overige kosten

(3)

(4)

   

Totaal

(106)

(106)

    Tussen PFZW en de uitvoeringsorganisatie zijn per 1 januari 2008 meerjarige overeenkomsten voor vermogensbeheer en pensioenbeheer gesloten. De kosten vermogensbeheer zijn in mindering gebracht op de beleggingsresultaten (noot 18).

    In de overige kosten zijn de honoraria opgenomen van de externe accountant en de externe actuaris van PFZW.

    Het honorarium van de externe accountant bedraagt € 306 duizend (2016: € 330 duizend). Dit betreft een bedrag van € 303 duizend (2016: € 299 duizend) voor kosten voor de wettelijke controle van de jaarrekening en de verslagstaten en € 3 duizend (2016: € 31 duizend) voor kosten voor niet-controlediensten.

    Het honorarium van Towers Watson Netherlands B.V. bedraagt € 140 duizend (2016: € 209 duizend) en betreft kosten voor actuariële certificering.