22 Overige baten

(bedragen x € 1 miljoen)

2017

2016

   

Overig

(5)

3

   

Totaal

(5)

3