23.4 Bezoldiging

De bezoldiging van de leden van het bestuur, inclusief bestuurscommissies en externe adviseurs bedraagt:

(bedragen x € 1 duizend)

  
 

2017

2016

 

Honoraria

Honoraria

J.G.M.Alders (voorzitter tot maart 2017)

20

120

C.P.M.Moonen (voorzitter vanaf maart 2017)

101

 

Bestuursleden

833

1.016

   

Externe adviseurs

  

Audit committee

-

13

   

Raad van toezicht

97

85

   

Totaal

1.051

1.234

  De bestuursleden nemen uit hoofde van hun bestuursfunctie geen deel in de pensioenregeling van PFZW. Ze kunnen echter wel pensioen opbouwen uit andere of eerdere functies.

  Bestuursleden hebben een gelijke vaste vergoeding ad € 60.000 per jaar excl. BTW, met uitzondering van twee bestuursleden die tevens lid zijn van de Commissie Algemene Zaken. Zij ontvangen een jaarlijkse vergoeding ad € 75.000 excl BTW.

  De bezoldiging van de directeur bedraagt:

  (bedragen x € 1 duizend)

  2017

   

  2016

   
   

  Salaris

  Pensioen-en sociale lasten

  Salaris

  Pensioen- en sociale lasten

  P.J.C.Borgdorff

  239

  26

  237

  26

       

  Totaal

  239

  26

  237

  26

   Aan de leden van het bestuur en de directeur zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.