26 Resultaat op pensioenuitkeringen en pensioenuitvoeringskosten

(bedragen x € 1 miljoen)

2017

2016

   

Werkelijke pensioenuitkeringen

(3.433)

(3.179)

   

Onttrekking voor pensioenuitkering uit technische voorziening

  

Pensioenregeling

3.333

3.101

Arbeidsongeschiktheidspensioen

76

77

   

Resultaat op pensioenuitkeringen

(24)

(1)

   

Werkelijke pensioenuitvoeringskosten

(106)

(106)

   

Kostenopslag premiebijdrage

  

Pensioenregeling

46

56

Arbeidsongeschiktheidspensioen

3

2

   

Onttrekking voor pensioenuitvoeringskosten

  

Pensioenregeling

66

62

Arbeidsongeschiktheidspensioen

1

1

   

Resultaat op pensioenuitvoeringskosten

10

15

   

Totaal

(14)

14

    Het negatief resultaat op de pensioenuitkeringen is het gevolg het aanschrijven van deelnemers waarvan er geen adres en/of Burgerservicenummer bekend was. Door deze actie zijn inmiddels 2.000 pensioenen alsnog toegekend.

    Het resultaat op pensioenuitvoeringskosten is gedaald van € 15 miljoen naar € 10 miloen. De  reden hiervoor is dat de opslag voor administratiekosten in de premie in 2017 gedaald is van 0,25% naar 0,20%.