27 Resultaat op nettopensioen

(bedragen x € 1 miljoen)

2017

2016

   

Resultaat op nettopartnerpensioen

  

Ontvangen premies (netto)

1

1

Koopsom overlijden

(1)

(1)

   

Resultaat op nettopartnerpensioen

-

-

   

Resultaat op netto-ouderdomspensioen

  

Inkoop netto-ouderdomspensioen

-

-

Pensioenopbouw

-

-

   

Resultaat op netto-ouderdomspensioen

-

-

Het resultaat op nettopartnerpensioen is € 0 miljoen. Deze regeling is in 2015 ingevoerd. Vanwege het netto-karakter van de regeling moet de financiering fiscaal hygiënisch zijn. Dit betekent dat er geen structurele financiële stroom vanuit de collectieve regeling naar de netto regeling mag zijn. In 2017 was de premie van ruim € 0,5 miljoen iets lager dan de € 0,7 miljoen die nodig was om de ingegane nettopartnerpensioenrechten te financieren. Vanwege het kleine deelnemersbestand is het resultaat op nettopartnerpensioen volatiel.

Op 8 november 2017 besloot het bestuur om per 1 januari 2018 te stoppen met het product netto ouderdomspensioen.