28 Aanpassing actuariële grondslagen

(bedragen x € 1 miljoen)

2017

2016

   

Sterfte en langleven

-

(1.398)

Pensioneringsgedrag (incl. AOW-leeftijd)

-

(121)

Revalidering en arbeidsongeschiktheid

(26)

93

Samenlevingsfrequenties

-

54

Naijling

(19)

(63)

Percentage derden met slotuitkering

-

5

Loonontwikkeling

(66)

27

Overig

-

22

   

Totaal

(111)

(1.381)

    In 2017 heeft PFZW een beperkt grondslagenonderzoek uitgevoerd. Hierbij worden conform de ABTN de belangrijkste grondslagen onderzocht en wanneer nodig aangepast. De belangrijkste gewijzigde grondslagen zijn arbeidsongeschiktheid en revalidering. De afgelopen jaren zijn, vooral op hogere leeftijden, steeds meer deelnemers arbeidsongeschikt geworden.

    De loonontwikkeling en prijsinflatie betreft de verwachte toekomstige verhogingen van de bijdragegrondslagen van arbeidsongeschikten.

    In 2016 heeft PFZW een volledig grondslagenonderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn alle actuariële grondslagen onderzocht en geactualiseerd. Conform ABTN vindt eens in de drie jaar een volledig grondslagenonderzoek plaats. In 2016 had de aanpassing van de grondslag sterfte en langleven het grootste effect. Dit kwam zowel door de nieuwe prognosetafel van het Actuarieel Genootschap (die elke twee jaar verschijnt), als door het aanpassen van de fondsafhankelijke ervaringssterfte.