29 Overige resultaten

(bedragen x € 1 miljoen)

2017

2016

   

Overige actuariële resultaten, per saldo

49

(190)

Overige baten en lasten, per saldo

(16)

(4)

   

Totaal

33

(194)

De overige actuariële resultaten bevatten de resultaten van bestandsresultaten en modelwijzigingen. Hiernaast bevat deze post het gevolg van de stijging van de pensioenrekenleeftijd naar 68 jaar. Dit zorgt ervoor dat premievrije opbouw voor arbeidsongeschikten goedkoper wordt. Dit leidt tot een daling van de voorziening met € 162 miljoen. 

Ook bevat deze post een stijging van de voorziening (€ 78 miljoen) doordat er meer arbeidsongeschikten bekend zijn door een verbeterde aansluiting op de gegevens van het UWV.