Zoekresultaat

Er zijn 14 resultaten gevonden

Voorwoord

Het afgelopen jaar ging het beter met de economie. De bedrijfswinsten en beurskoersen stegen, begrotingstekorten zijn nagenoeg verdwenen en de werkgelegenheid trok aan.

Lees meer

De omgeving van PFZW

De wereld om ons heen verandert in rap tempo. Zo ziet de arbeidsmarkt er heel anders uit dan 10 tot 15 jaar geleden. Er zijn nieuwe arbeidsverhoudingen gekomen, met meer flexibele contracten en meer zzp’ers.

Lees meer

Pensioenbewustzijn vergroten

Regelmatig contact met deelnemers en werkgevers is van essentieel belang voor de reputatie van PFZW en het vergroten van het vertrouwen in het pensioensfonds.

Lees meer

Marktontwikkelingen

In januari 2017 sprak PFZW met een bestuurlijke delegatie van Stichting Pensioenfonds Tandtechniek (SPTT). Zij oriënteerden zich op de mogelijkheden tot overgang naar een ander pensioenfonds, met uiteindelijk liquidatie van het eigen pensioenfonds.

Lees meer

Economie en financiële markten

De wereldeconomie draaide in 2017 op volle toeren. Nog meer dan in voorgaande jaren droegen alle regio’s bij aan de economische groei, die wereldwijd uitkwam op bijna 4%. Desondanks bleef de prijsdruk beperkt.

Lees meer

Governance

Op 1 maart 2017 trad Carla Moonen aan als onafhankelijk voorzitter van het bestuur. Zij volgde Hans Alders op. Haar laatste functie was dijkgraaf van waterschap Brabantse Delta.

Lees meer

Risicomanagement

Omdat wij nauw samenwerken met de uitvoeringsorganisatie en veel werk aan hen uitbesteden, heeft het bestuur van PFZW het risicomanagement hierop afgestemd: we spreken een gezamenlijke risicotaal.

Lees meer

In Control Statement

PFZW doet met het ‘In Control Statement’ een expliciete uitspraak over de kwaliteit van de interne risicobeheersing- en controlesystemen.

Lees meer

Uitvoeringskosten

PFZW vindt kostenbeheersing belangrijk. Deelnemers vragen om transparantie en PFZW wil daarin vooroplopen. Op een uniforme manier presenteren is essentieel voor de vergelijkbaarheid.

Lees meer