Bestuur

Stand per 31 december 2017

J.G.M. (Hans) Alders, voorzitter (tot 1 maart 2017)

ir. ing. C.P.M. (Carla) Moonen, voorzitter (per 1 maart 2017)

Leden, vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties

ActiZ, organisatie van zorgondernemers
drs. F.F.L. (Florent) Vlak, secretaris
O.M.C. (Odette) Perik, MBA
Sociaal Werk Nederland
P.A. (Petra) de Bruijn
NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ)
drs. J.M.J. (Jacques) Moors
Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg Nederland (GGZ Nederland)
drs. P. (Pascal) Wolters, RA
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN)
prof. dr. A.F.P. (Age) Bakker

Leden, vertegenwoordigers van de werknemersorganisatie

FNV Zorg en Welzijn
A.J. (Albert) Vink, bc, plaatsvervangend voorzitter
E.W.M. (Elise) Merlijn
CNV Overheid & Publieke Diensten
drs. P.J.H. (Patrick) Fey (tot 1 mei 2017) / vacature
FBZ, Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg en daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek
G.H. (Gerard) Bergsma, RBA MA
NU’91: beroepsorganisatie van de verpleging en verzorging
dr. C.L. (Cees) Dert
Pensioengerechtigden als bedoeld in art. 6 statuten PFZW
drs. M.H.A.C.J (Mariëtte) Simons (per 22 mei 2017)