Zoekresultaat

Er zijn 65 resultaten gevonden

Voorwoord

Het afgelopen jaar ging het beter met de economie. De bedrijfswinsten en beurskoersen stegen, begrotingstekorten zijn nagenoeg verdwenen en de werkgelegenheid trok aan.

Lees meer

Financiële ontwikkelingen 2017

Het vereist eigen vermogen (VEV) is het vermogen dat nodig is om de verwachte risico’s binnen een jaar op te kunnen vangen. De vereiste dekkingsgraad is de dekkingsgraad die bij het VEV hoort. De vereiste dekkingsgraad per eind 2017 is 124,8%.

Lees meer

Pensioenbewustzijn vergroten

Regelmatig contact met deelnemers en werkgevers is van essentieel belang voor de reputatie van PFZW en het vergroten van het vertrouwen in het pensioensfonds.

Lees meer

Beleggingsbeleid 2017

Het beleggingsbeleid 2017 kende een aantal veranderingen vergeleken met 2016. De structurele allocatie naar vastrentende waarden is 0,5% verhoogd ten laste van zakelijke waarden.

Lees meer

Beleggingsresultaten in 2017

Het rendement – na aftrek van kosten voor vermogensbeheer – kwam in 2017 uit op 5,1%. Dat is 0,1%-punt onder de benchmark. Daarmee komt het gemiddelde rendement sinds de oprichting van het pensioenfonds in 1971 uit op 8,2%.

Lees meer

Uitvoeringskosten

PFZW vindt kostenbeheersing belangrijk. Deelnemers vragen om transparantie en PFZW wil daarin vooroplopen. Op een uniforme manier presenteren is essentieel voor de vergelijkbaarheid.

Lees meer

Verantwoording van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van PFZW en de uitvoering van de pensioenregelingen. Bestuurlijke commissies ondersteunen het bestuur bij zijn werkzaamheden.

Lees meer

Bestuurscommissies

Bij zijn werkzaamheden laat het bestuur zich ondersteunen door vier bestuurlijke commissies. De commissies hebben een eigen aandachtsgebied. Daarnaast kent PFZW een commissie van beroep en een commissie van bezwaar.

Lees meer