Zoekresultaat

Er zijn 28 resultaten gevonden

De omgeving van PFZW

De wereld om ons heen verandert in rap tempo. Zo ziet de arbeidsmarkt er heel anders uit dan 10 tot 15 jaar geleden. Er zijn nieuwe arbeidsverhoudingen gekomen, met meer flexibele contracten en meer zzp’ers.

Lees meer

Financiële ontwikkelingen 2017

Het vereist eigen vermogen (VEV) is het vermogen dat nodig is om de verwachte risico’s binnen een jaar op te kunnen vangen. De vereiste dekkingsgraad is de dekkingsgraad die bij het VEV hoort. De vereiste dekkingsgraad per eind 2017 is 124,8%.

Lees meer

Financiering

PFZW heeft een langetermijnbeleggingsbeleid, dat erop gericht is om de deelnemers een goed pensioen te bieden tegen een zo laag mogelijke premie. Het beleid is gebaseerd op de langetermijnpensioenverplichtingen.

Lees meer

Grondslagen en premies 2018

De actuariële grondslagen zijn de aannames voor de berekening van de technische voorziening en de premie. Eens in de drie jaar worden alle grondslagen onderzocht en geactualiseerd.

Lees meer

Oordeel certificerend actuaris

In de actuariële verklaring over boekjaar 2017 heeft de actuaris verklaard dat naar zijn overtuiging is voldaan aan de artikelen 126 tot en met 140 van de Pensioenwet, met uitzondering van artikel 131 (minimaal vereist eigen vermogen) en artikel 132

Lees meer

Pensioenbewustzijn vergroten

Regelmatig contact met deelnemers en werkgevers is van essentieel belang voor de reputatie van PFZW en het vergroten van het vertrouwen in het pensioensfonds.

Lees meer

Ontwikkelingen werkgevers- en deelnemersbestand PFZW

Het aantal aangesloten werkgevers nam in 2017 verder toe van 23.200 tot 23.700. Vooral in de gehandicaptenzorg en de kinderopvang kwamen er werkgevers bij. Het aantal werkgevers groeide de afgelopen jaren door schaalverkleining in de sector.

Lees meer