Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

In juni 2017 publiceerde de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), ingesteld door de Financial Stability Board (FSB), haar eindrapport. Het rapport bevat aanbevelingen voor meer transparantie over de financiële risico’s die ondernemingen lopen als gevolg van klimaatverandering en maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan.

Het doel van de TCFD is tweeledig: beleggers in staat stellen klimaatgerelateerde risico’s beter te beheersen, en ‘stakeholders’ inzicht verschaffen over concentraties van risico’s in de financiële sector. Voor het eerste doel is PFZW gebruiker van klimaatrapportages die worden opgesteld door ondernemingen waarin wij beleggen; het tweede doel betekent dat wij ook zelf verantwoording afleggen over klimaatrisico’s in onze portefeuille.

PFZW onderschrijft het belang van meer transparantie over klimaat. Transparantie stelt ons in staat klimaatrisico’s beter te beheersen en kansen beter te benutten. Dit past bij onze ambitie de beleggingen in oplossingen te verviervoudigen. Door de ‘Statement of Support’ te ondertekenen, hebben wij ons publiekelijk achter de aanbevelingen van de TCFD geschaard.