Financiering

Langetermijnbeleggen

PFZW heeft een langetermijnbeleggingsbeleid, dat erop gericht is om de deelnemers een goed pensioen te bieden tegen een zo laag mogelijke premie. Het beleid is gebaseerd op de langetermijnpensioenverplichtingen. We maken steeds een afweging tussen rendement en risico. We nemen beleggingsrisico’s. Dat kan óók leiden tot lage of negatieve rendementen, waardoor de actuele dekkingsgraad daalt en op termijn verlaging van de pensioenen nodig is. Als we echter volledig risicovrij beleggen, moet de premie voor een waardevast pensioen veel hoger zijn. Die moet bij de huidige lage rente dan ruim 54% bedragen. We moeten dus risico’s nemen om een waardevast pensioen te kunnen ambiëren.

Indeling van het vermogen

We spreiden het vermogen over vier verschillende bouwblokken: zakelijke waarden, grondstoffen, krediet en vastrentende waarden. Deze verdeling bepaalt het portefeuillerendement en beheerst het beleggingsrisico.

We hebben drie typen hedges. Deze zijn bedoeld om de actuele dekkingsgraad minder gevoelig te maken voor veranderingen in rente, inflatie en valuta.