Ontwikkelingen werkgevers- en deelnemersbestand PFZW

Aantal werkgevers verder omhoog

Het aantal aangesloten werkgevers nam in 2017 verder toe van 23.200 tot 23.700. Vooral in de gehandicaptenzorg en de kinderopvang kwamen er werkgevers bij. Het aantal werkgevers groeide de afgelopen jaren door schaalverkleining in de sector. In 2017 ging de groei gepaard met een groei van de werkgelegenheid.

Snellere groei aantal deelnemers

De werkgelegenheid in de sector is in 2017 gestegen. Het aantal premiebetalende deelnemers groeide met 3,6% tot 1.196.900. Dat is de sterkste stijging sinds 2010. Toename zagen we bij de kinderopvang en de gehandicaptenzorg. Ook de grootste deelsector van PFZW, verpleging en verzorging, groeide voor het eerst na vier jaar krimp.

Een deel van de groei van het deelnemersaantal is toe te schijven aan een actuelere deelnemersregistratie. Vanaf 2017 leveren de werkgevers hun gegevens maandelijks aan met de uniforme pensioenaangifte (UPA). Dit heeft onder meer tot gevolg dat afgelopen jaar nieuwe deelnemers eerder zijn geregistreerd.

 

2017

2016

mutatie

Premiebetalende deelnemers*

1.196.900

1.155.800

3,6%

Gewezen deelnemers

1.076.200

1.063.600

1,2%

Pensioengerechtigden

435.300

412.900

5,4%

    

(Gewezen) deelnemers

2.708.400

2.632.300

2,9%

    

Ouderdomspensioen

350.400

329.000

6,5%

Partnerpensioen

55.700

52.900

5,3%

Wezenpensioen

6.400

6.400

0,0%

Arbeidsongeschiktheidspensioen

19.400

20.400

-4,9%

FLEX-pensioen

3.400

4.200

-19,0%

    

Totaal Pensioengerechtigden

435.300

412.900

5,4%

    

*Inclusief arbeidsongeschikte deelnemers

73.600

68.400

7,6%

Blijvende stijging aantal pensioenen

Het aantal pensioengerechtigden steeg in 2017 verder. Door de leeftijdsopbouw van de populatie blijft met name het aantal ouderdomspensioenen voorlopig stijgen. 

Elk jaar zijn er deelnemers die hun pensioen niet opvragen, waar ze wel recht op hebben. In de administratie van PFZW komen ook deelnemers voor aan wie geen pensioen kan worden toegekend, meestal omdat er geen adres en/of Burgerservicenummer bekend is. Van de ruim 4.000 opnieuw aangeschrevenen zijn inmiddels 2.000 pensioenen toegekend.

De meeste deelnemers laten hun recht op Flexpensioen toevoegen aan het ouderdomspensioen, al dan niet in combinatie met een vervroeging. Het Flexpensioen als apart pensioen wordt weinig meer opgenomen.

Trends arbeidsongeschikten

Het aantal arbeidsongeschikte deelnemers neemt toe. Dat is deels te verklaren door het opschuiven van de AOW-leeftijd; daardoor blijven deelnemers langer arbeidsongeschikt. Een steeds kleiner deel van die arbeidsongeschikten heeft een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen. Dat is nog een gevolg van de overgang van de WAO op de WIA in 2006; WAO’ers hadden relatief vaker recht op een aanvulling.

M/V

In de sector zorg en welzijn werken meer vrouwen dan mannen. De snelst groeiende leeftijdsgroep is die boven 65 jaar. Die nam gedurende het jaar met bijna 70% toe voor zowel mannen als vrouwen. Dit komt door het opschuiven van de AOW-leeftijd. De meeste deelnemers kiezen de AOW-leeftijd als pensioendatum.