Marktontwikkelingen

Overgang Stichting Pensioenfonds Tandtechniek (SPTT) naar PFZW

In januari 2017 sprak PFZW met een bestuurlijke delegatie van Stichting Pensioenfonds Tandtechniek (SPTT). Zij oriënteerden zich op de mogelijkheden tot overgang naar een ander pensioenfonds, met uiteindelijk liquidatie van het eigen pensioenfonds. PFZW werd verkozen om zowel de aansluiting van werknemers naar de toekomst toe als de overdracht van opgebouwde rechten en de uitkeringen aan reeds pensioengerechtigden over te nemen. Vervolgens werd alles in het werk gesteld om de overgang van SPTT naar PFZW per 1 januari 2018 te realiseren, op basis van de door het bestuur van PFZW vastgestelde condities.

Het bleek voor SPTT niet mogelijk de collectieve waardeoverdracht van reeds opgebouwde aanspraken tijdig te realiseren. Omdat het PFZW-bestuur als eis stelde dat de collectieve waardeoverdracht tegelijk met de aansluiting voor de toekomst moest plaatsvinden, moest worden afgezien van de datum van 1 januari 2018. Dat betekende een intrekking van het eerder aan SZW gedane verzoek van sociale partners tot verplichtstelling van de sector Tandtechniek bij PFZW. Het verzoek tot goedkeuring van de collectieve waardeoverdracht bij DNB werd tijdelijk opgeschort. Wij verwachten dat de aansluiting van SPTT bij PFZW op 1 oktober 2018 alsnog wordt gerealiseerd.

Verplichtstelling

Verplichtstelling sport per 1 januari 2018 gewijzigd

Op verzoek van de branche sport heeft de minister van SZW de deelverplichtstelling sport aangepast: enkele functies, zoals docenten en scheidsrechters, zijn per 1 januari 2018 van verplichte deelneming in PFZW uitgesloten.

Wijziging maximale deelnemingsleeftijd in verplichtstelling voorbereid

Najaar 2017 verzocht PFZW sociale partners de maximale deelnemingsleeftijd in de verplichtstelling aan te passen aan de versnelde verhoging van de pensioenleeftijd.

Sociale partners hebben dit verzoek tot wijziging van de verplichtstelling voorjaar 2018 aan de Minister van SZW voorgelegd.

Toneel en dans op weg naar verplichtstelling

De branche toneel en dans is voorstander van een verplichtstelling in hun branche zodat niet alleen de leden van de werkgeversvereniging op grond van de cao verplicht zijn tot contractuele aansluiting, maar alle werknemers in de branche moeten deelnemen in PFZW. Sociale partners en PFZW onderzoeken hoe dit mogelijk gemaakt kan worden.