Pensioenbewustzijn vergroten

Contact met deelnemers en werkgevers

Regelmatig contact met deelnemers en werkgevers is van essentieel belang voor de reputatie van PFZW en het vergroten van het vertrouwen in het pensioensfonds. Op het moment dat verwachtingen van deelnemers niet aansluiten bij wat ze ervaren, schaadt dit hun vertrouwen. De eerste stap voor verbinding is het werken aan onze bekendheid en het uitnodigen tot contact. Bijvoorbeeld telefonisch contact met de klantenservice, persoonlijk contact tijdens pensioenvoorlichting in het land en contact langs digitale weg via e-mail en website.

Wij weten dat de interesse in pensioen begint te komen als deelnemers ongeveer tien jaar voor hun AOW-datum zitten. In 2017 zijn we met nieuwe initiatieven gekomen om ook met jongere deelnemers (jonger dan 42 jaar) meer verbinding te maken. We hebben ons welkomstmoment voor nieuwe deelnemers opnieuw vormgegeven. We zien nu dat bijna 65% van onze nieuwe deelnemers inlogt op de website en een actie uitvoert, zoals het doorgeven van een e-mailadres. Ook sturen we tegenwoordig in plaats van het uitgebreide UPO een verkort dynamisch digitaal pensioenoverzicht. Bijna 15% van onze jongere deelnemers opent dat. Dit cijfer ligt hoger dan de openratio van het traditionele pensioenoverzicht.

We hebben nu van bijna 1 miljoen deelnemers een e-mailadres. Daardoor kunnen we deelnemers sneller bereiken en door hun online gedrag zien welke informatie aanspreekt en als relevant wordt ervaren. Digitale communicatie is goedkoper dan de traditionele brieven en draagt daarmee ook bij aan het reduceren van de uitvoeringskosten.

Voor grotere werkgevers organiseert PFZW al een aantal jaren de ‘Leren van’-ontmoetingen. Bedoeld om bestuurders en beleidsmakers in de sector zorg en welzijn te inspireren op het gebied van bijvoorbeeld vernieuwing, duurzaamheid en klantgerichtheid. Naast het sturen van een magazine organiseren we masterclasses met prominente personen of merken. Met een waardering van een 8 en hoger denken we een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van de zorgsector. Ook om die reden is deze wijze van contact maken iets wat we in 2018 continueren.

Voor meer toelichting op de activiteiten om het pensioenbewustzijn bij deelnemers te vergroten, zie Meerjarenbeleid.