Zoekresultaat

Er zijn 7 resultaten gevonden

Verantwoording van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid van PFZW en de uitvoering van de pensioenregelingen. Bestuurlijke commissies ondersteunen het bestuur bij zijn werkzaamheden.

Lees meer

Bestuurscommissies

Bij zijn werkzaamheden laat het bestuur zich ondersteunen door vier bestuurlijke commissies. De commissies hebben een eigen aandachtsgebied. Daarnaast kent PFZW een commissie van beroep en een commissie van bezwaar.

Lees meer

Verantwoording overige gremia

De Pensioenraad is het verantwoordingsorgaan van PFZW en is bevoegd om een oordeel te geven over het handelen van het bestuur en over het gevoerde beleid en de beleidskeuzes. De Pensioenraad adviseert het bestuur over voorgenomen bestuursbesluiten.

Lees meer

Mededeling van de Pensioenraad

In het kader van de taakuitoefening heeft de Pensioenraad ruim voorafgaand aan de bijeenkomst van 19 april 2018 kennisgenomen van het jaarverslag van PFZW over het boekjaar 2017 en dit op 19 april 2018 besproken met het be­stuur.

Lees meer