Zoekresultaat

Er zijn 96 resultaten gevonden

Wij zijn PFZW

PFZW is hét pensioenfonds van, voor en door de sector zorg en welzijn. Werknemers, werkgevers en sociale partners zorgen bij PFZW samen voor een goed collectief pensioen in een leefbare wereld.

Lees meer

Over PFZW

Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) verzorgt een verplichte collectieve pensioenregeling voor medewerkers in de sector zorg en welzijn. Onze ambitie is onze deelnemers een goed, geïndexeerd en betaalbaar pensioen te bieden.

Lees meer

Goed pensioen

PFZW heeft de ambitie om de pensioenen jaarlijks te indexeren. De pensioenen worden gefinancierd tegen een voor de sector betaalbare premie. Deze ambitie om onze deelnemers een goed pensioen te bieden, hebben we in 2018 niet waar kunnen maken.

Lees meer

Pensioenproduct

In 2018 heeft PFZW de lange termijn ambitie en bijbehorende eigen risicohouding opnieuw geformuleerd: naarmate PFZW dichter bij een situatie komt waarin bestendig en volledige kan worden geïndexeerd wordt beleggingsrisico terug genomen.

Lees meer

Beleggen

De doelstelling voor het financieel rendement volgt uit de ambitie van PFZW voor een geïndexeerd pensioen waarbij we niet meer beleggingsrisico nemen dan noodzakelijk zoals hier is verwoord.

Lees meer

Lage kosten

Kostenbeheersing is een belangrijk thema, zowel vanuit strategisch en maatschappelijk oogpunt als vanuit integere bedrijfsvoering. Het op een uniforme manier presenteren van kosten is belangrijk voor de vergelijkbaarheid.

Lees meer