3.2 Vastgoed en infrastructuur

De samenstelling en het verloop van de post vastgoed en infrastructuur zijn als volgt:

 

Balans-

  

Waarde-

Balans-

 

waarde

  

verande-

waarde

(bedragen x € 1 miljoen)

begin jaar

Aankopen

Verkopen

ringen

eind jaar

      

Beleggingen voor risico pensioenfonds

     

Indirecte vastgoedbeleggingen

23.288

926

(587)

1.670

25.297

Infrastructuurbeleggingen

7.442

10

(309)

560

7.703

Subtotaal

30.730

936

(896)

2.230

33.000

      

Beleggingen voor risico deelnemer

     

Indirecte vastgoedbeleggingen

8

-

-

1

9

Infrastructuurbeleggingen

2

-

-

-

2

Subtotaal

10

-

-

1

11

      

Totaal 2018

30.740

936

(896)

2.231

33.011

Totaal 2017

29.681

1.247

(627)

439

30.740

Van de totale vastgoed- en infrastructuurbeleggingen is € 31.522 miljoen (2017: € 28.536 miljoen) belegd in PGGM beleggingsfondsen. PFZW past voor zover mogelijk in de toelichtingen het verslaggevingsbeginsel 'look through' toe.

Vastgoed

Onder vastgoed worden indirecte beleggingen via deelnemingen, joint ventures en participarties of aandelen in niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen die in beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd vastgoed beleggen, verantwoord.

De samenstelling van de vastgoedbeleggingen naar beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd per balansdatum is als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

2018

2017

   

Beursgenoteerd

12.093

11.168

Niet beursgenoteerd

13.213

12.128

   

Totaal

25.306

23.296

  De vastgoedbeleggingen per balansdatum zijn naar de volgende sectoren ingedeeld:

  De categorie Overig bestaat uit onder meer parkeergarages, zorgwoningen en 'medical offices'.

  Infrastructuur

  Onder infrastructuur zijn indirecte beleggingen via deelnemingen, joint ventures en participaties in niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen die in infrastructuur beleggen, verantwoord. Onder infrastructuur zijn eveneens directe beleggingen in projecten opgenomen die PFZW met één of meerdere mede-investeerders is aangegaan.

  De samenstelling van de infrastructuurbeleggingen naar direct en indirect per balansdatum is als volgt:

  (bedragen x € 1 miljoen)

  2018

  2017

     

  Direct

  6.210

  5.596

  Indirect

  1.495

  1.848

     

  Totaal

  7.705

  7.444

   De infrastructuurbeleggingen per balansdatum zijn naar de volgende sectoren ingedeeld: