3.3 Aandelen

De samenstelling en het verloop van de post aandelen zijn als volgt:

 

Balans-

  

Waarde-

Balans-

 

waarde

  

verande-

waarde

(bedragen x € 1 miljoen)

begin jaar

Aankopen

Verkopen

ringen

eind jaar

      

Beleggingen voor risico pensioenfonds

     

Aandelen

53.898

1.024

(980)

(2.568)

51.374

Private Equity

11.861

1.297

(1.993)

1.048

12.213

Subtotaal

65.759

2.321

(2.973)

(1.520)

63.587

      

Beleggingen voor risico deelnemer

     

Aandelen

21

-

(7)

(1)

13

Private Equity

5

-

(1)

-

4

Subtotaal

26

-

(8)

(1)

17

      

Totaal 2018

65.785

2.321

(2.981)

(1.521)

63.604

Totaal 2017

65.436

2.268

(7.752)

5.833

65.785

Van de totale aandelen- en private equity-beleggingen is € 58.698 miljoen (2017: € 59.861 miljoen) belegd in PGGM beleggingsfondsen. PFZW past voor zover mogelijk in de toelichtingen het verslaggevingsbeginsel 'look through' toe.

Aandelen

Onder aandelen zijn beursgenoteerde aandelen en participaties of aandelen in niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen die overwegend in beursgenoteerde aandelen beleggen, verantwoord.

De beleggingen in aandelen per balansdatum zijn naar de volgende bedrijfstaken ingedeeld:

Private equity

Dit betreft onder meer beleggingen in durfkapitaal en overnames, die zowel direct als indirect via co-investeringen en fondsen plaatsvinden.

De samenstelling van de private equity beleggingen naar direct en indirect per balansdatum is als volgt:

(bedragen x € 1 miljoen)

2018

2017

   

Direct

1.990

2.735

Indirect

10.227

9.131

   

Totaal

12.217

11.866