3.6 Grondstoffen

De samenstelling en het verloop van de post grondstoffen is als volgt:

 

Balans-

  

Waarde-

Balans-

 

waarde

  

verande-

waarde

(bedragen x € 1 miljoen)

begin jaar

Aankopen

Verkopen

ringen

eind jaar

      

Beleggingen voor risico pensioenfonds

     

Grondstoffen

10.015

-

(574)

(1.628)

7.813

Subtotal

10.015

-

(574)

(1.628)

7.813

      

Beleggingen voor risico deelnemer

     

Grondstoffen

3

-

-

(1)

2

Subtotal

3

-

-

(1)

2

      

Totaal 2018

10.018

-

(574)

(1.629)

7.815

Totaal 2017

8.386

839

(4)

797

10.018

Van de totale grondstoffen is € 7.815 miljoen (2017: € 10.018 miljoen) belegd in PGGM beleggingsfondsen.

Beleggingen in grondstoffen zijn beleggingen via de grondstoffentermijnmarkt. PFZW belegt niet in de fysieke markt van grondstoffen. De belegging in grondstoffen betreft de belegging in PGGM Commodity Fund. Binnen dit fonds wordt gebruik gemaakt van commodity futures om exposure naar grondstoffen gerelateerde indices te verkrijgen. Omdat de openstaande posities aan futures aan het einde van de dag worden verrekend, is de waarde hiervan op balansdatum nihil. De waarde van het fonds wordt bepaald door met name de geldmarktbeleggingen die het fonds aanhoudt als onderpand bij de future posities op zogeheten 'margin accounts'.