11 Voorziening pensioenverplichtingen voor risico deelnemers

 

2018

2017

   

Extrapensioen

62

72

   

Totaal

62

72

  Verplichting Extrapensioen

  (bedragen x € 1 miljoen)

  2018

  2017

     

  Stand begin van het jaar

  72

  78

  Premiebijdragen

  -

  -

  Overeengekomen contractueel rendement

  (1)

  3

  Onttrekking voor pensioenuitvoeringskosten

  -

  -

  Omzetting in technische voorziening

  (9)

  (9)

     

  Stand eind van het jaar

  62

  72