17 Premiebijdragen werkgevers en werknemers

(bedragen x € 1 miljoen)

2018

2017

   

Pensioenregeling

5.313

5.172

Pensioenregeling VPL

181

168

Regeling arbeidsongeschiktheidspensioen

89

64

Regeling nettopensioenproduct

1

-

   

Totaal

5.584

5.404

    De premiebijdragen voor de pensioenregeling zijn gestegen door het toename van het aantal premiebetalende deelnemers.