29 Overige resultaten

(bedragen x € 1 miljoen)

2018

2017

   

Overige actuariële resultaten, per saldo

(135)

49

Overige baten en lasten, per saldo

(20)

(16)

   

Totaal

(155)

33

De overige actuariële resultaten bevatten in 2018 vooral een verzwaring van de reservering voor huidige gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Hiernaast bevat deze post het gevolg van de stijging van de pensioenrekenleeftijd naar 68 jaar. Dit zorgde er in 2017 voor dat premievrije opbouw voor arbeidsongeschikten goedkoper wordt. Dit leidde tot een daling van de voorziening met € 162 miljoen. Ook bevat deze post de bestandsresultaten.